Haqqımızda

G & L Tərcümə, yazılı tərcümə işləri ilə yanaşı, Azərbaycan dünya miqyasında ən yüksək keyfiyyətlisinxron ardıcıl tərcümə işlərinin təşkilini təmin edir.

Şirkətimiz 2006-cı ildə Azərbaybaycanın tanınmıştərcüməçisi Mehriban xanım Əliyeva tərəfindənyaradılmışdır. O, Beynəlxalq Sinxron TərcüməçilərAssosiasiyasının (AIIC) üzvlüyünə qəbul edilən ilk Azərbaycan vətəndaşı olmuşdur hələ həminqurumda ölkəmizi təmsil edən yeganə üzv olaraq qalır. Mehriban Əliyeva eyni zamanda Ontario (Kanada) Şifahi Yazılı Tərcüməçilər Assosiasiyasının (ATIO) sertifikatına namizəddir.

Xanım Əliyevanın şifahi yazılı tərcümələr sahəsindəböyük təcrübəyə malik olması onun Azərbaycanda dünyanın müxtəlif ölkələrində şifahi yazılı tərcüməxidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı uğurlar əldə etmişqabaqcıl bir şirkəti idarə etmək üçün tələb olunan lazımibacarıqlara malik olmasına gətirib çıxarmışdır.

Linqvistik biznes fəaliyyəti uğurla nəticələnən G & L Tərcümə şirkəti, sinxron tərcümələrin təmin edildiyitədbirlər zamanı öz törəmə şirkəti olan Lingual MMCvasitəsilə tərcümə avadanlığı da təklif etməyə başladı. Bu ən müasir avadanlıqlar bazarda ən yaxşı keyfiyyətə malikolan avadanlıqlardandır Azərbaycana ilk dəfətərcüməçi Mehriban Əliyeva tərəfindən gətirilib.

Tərcüməçi Mehriban Əliyeva  Azərbaycan, ingilis, türk rus dillərində tərcümələr edir, şirkət isə müxtəlif dillərüzrə sahənin ən yaxşı keyfiyyət göstəricilərinə malik, Azərbaycandan dünyanın müxtəlif ölkələrindən olançox saylı tərcüməçilərlə əməkdaşlıq edir.Göstərdiyimiz xidmətlərin coğrafiyası yalnızAzərbaycanla məhdudlaşmır: tərcüməçilərimiztədbirləriniz zamanı ən keyfiyyətli tərcümə işini təminetmək üçün lazım olan yerə səyahət etməyə hazırdır.

Ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizimlə telefon ya elektron poçtu vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Tədbirinizə uyğun xüsusi qiymət klifi əldə etməküçün bizimlə  əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik.

Biz edirik?

Müxtəlif dillərdə ən yaxşı ardıcıl, sinxron yazılıtərcümə xidmətlərini təklif edirik.
200-ə qədər iştirakçının olduğu tədbirlər üçün sinxrontərcümə avadanlığını icarəyə veririk.
Tədbirlər boyunca uğurlu fasiləsiz ünsiyyəti təminetmək üçün tədbirlərin idarə edilməsi tərcüməişinin təşkilini həyata keçiririk.